P.M.T. Trading Sp. z o.o.
PUBLIKACJE

 1. Przegląd Mleczarski - luty 2010
  "Wpływ transglutaminazy na proces produkcji, wydatek oraz jakość twarogów."
 2. Przegląd Mleczarski - maj 2010
  "Jogurt z dodatkiem preparatu enzymatycznego transglutaminazy Saprona TG1Y."
 3. International Dairy Journal - luty 2012
  "Physiological effects of the dietary application of quark produced with enzyme transglutaminase
  as a sole protein source in growing rats."
 4. European Congress on Food, St. Petersburg - 22-24 April 2012
  "Obniżenie właściwości alergennych białek mleka poparte badaniami z użyciem przeciwciał IgE." (Baranowska M. Bohdziewicz K.)
 5. Forum Mleczarskie - lipiec 2014
  "Nowe patenty P.M.T. Trading Sp. z o.o. i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego."
 6. Przegląd Piekarski i Cukierniczy - grudzień 2014
  "Przełom w wypieku pieczywa francuskiego. Wykorzystanie preparatu Polselvia."
 7. Przegląd Piekarski i Cukierniczy - styczeń 2016
  "Transglutaminaza. Jak wykorzystać zalety enzymu w piekarnictwie."
 8. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - 2016
  "Wpływ transglutaminazy na objętość właściwą i porowatość miękiszu bezglutenowego chleba gryczanego."
 9. Agris Food and Agriculture Organisation of the United Nations – Short Report - 2016
  "Effect of Microbial Transglutaminase on Ice Cream Heat Resistance Propeties."
 10. Mistrz Branży - kwiecień 2017
  "Patenty produkcji pieczywa."
 11. Forum Mleczarskie Biznes - Nr 4/2017 grudzień 2017
  "Wynalazek - to się opłaca." (Joanna Dziubińska – Rzecznik Patentowy)
 12. Forum Mleczarskie Biznes - Nr 4/2017 grudzień 2017
  "Transglutaminaza w produktach mleczarskich." (dr hab. Małgorzata Ziarno, dr inż. Dorota Zaręba)
 13. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce - marzec 2018
  "Transglutaminaza w produktach mleczarskich."
 14. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. - styczeń 2020
  "Wpływ transglutaminazy na objętość właściwą i porowatość miękiszu bezglutenowego o małej zawartości glutenu."
Copyright © 2015-2021 Madagraf