P.M.T. Trading Sp. z o.o.
WŁASNOŚCI PROZDROWOTNE

Prowadzone badania nad produktami spożywczymi wytworzonymi z udziałem enzymu transglutaminaza w sposób bezdyskusyjny potwierdziły ich prozdrowotne działanie na organizm ludzki i zostały opublikowane:
  • Podwyższenie wartości odżywczej udowodnione w badaniach in-vivo (Juskiewicz J., Zduńczyk Z., Bohdziewicz K., Baranowska M.) „Physiological effects of the dietary application of quark produced with enzyme transglutaminase as a sole protein source in growing rats”.International Dairy Jornal 2012, 26, 155-161),
  • Obniżenie właściwości alergennych białek mleka poparte badaniami z użyciem przeciwciał IgE. (Baranowska M., Bohdziewicz K.,) „Effect of transglutaminase on allergenic properties of milk proteins” NEFood – 1 st North European Congress on Food, St Petersburg, 22-24 April, 2012,93
Copyright © 2015-2021 Madagraf