P.M.T. Trading Sp. z o.o.
UZYSKANE PATENTY

Procedury patentowe

„Wynalazki to rozwiązanie nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. Nowość wynalazku powinna być ujęta na poziomie światowym, szczególnie z uwagi na możliwość rozszerzenia ochrony na procedurę międzynarodową. Druga przesłanka, jaka musi być spełniona przez wynalazek to „poziom wynalazczy”, czyli pokonywanie przez dane rozwiązanie problemów np. technicznych dotąd nie rozwiązanych, ułatwienie dotychczasowych sposobów postępowania itp. Przesłanka ta ujęta w najkrótszy sposób oznacza, iż wynalazek dla znawcy danego tematu musi być odkrywczy. Niepisaną przesłanką, jednakże wynikającą z powyższych zapisów jest to, że wynalazek musi mieć postać techniczną. Oznacza to również, iż wszelkiego rodzaju pomysły, idee, koncepcje są wyłączone z ochrony. Procedura udzielenia ochrony na wynalazki jest procedura badawczą. Polega ona na skrupulatnym przeanalizowaniu przez Urząd Patentowy wszelkich przesłanek, które wynalazek musi spełniać i wyjaśnieniu wszelkich powstałych podczas tego badania wątpliwości. Po udzieleniu patentu na wynalazek Uprawniony nabywa wyłączne prawo dysponowania danym rozwiązaniem w sposób zarobkowy i zawodowy na terenie całego kraju. Procedura udzielania patentów bywa długa i skomplikowana, ale daje Zgłaszającemu szereg możliwości. Po pierwsze ochrona jest przyznawana od daty zgłoszenia, czyli już w chwili wpłynięcia dokumentacji do Urzędu Patentowego. Zgłaszający uzyskuje „tymczasową” ochronę. Dzięki temu ma możliwość skuteczniejszej walki z nieuczciwą konkurencją, z tymi, którzy próbują w sposób niezgodny z prawem wykorzystać jego rozwiązanie. Poza tym Zgłaszający może udzielać licencji oraz wszelkich umów przewidzianych prawem, zgodnie z którymi może pozyskać dodatkowy dochód ze swojego rozwiązania. Kolejna rzecz, jaka daje zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego to możliwość kształtowania i podwyższania jakości rozwiązań/urządzeń/technologii itp. Następnie trzeba wymienić ważną rzecz, jaką jest konkurencyjność na rynku – jeśli firma posiada zgłoszony i opatentowany wynalazek, można powiedzieć, że jest o krok przed konkurencją – nabywca ma świadomość, że produkty tej firmy są nowe, innowacyjne, oparte o nowe technologie. Ponadto w szeregu różnych działań rynkowych posiadanie zgłoszonego lub opatentowanego wynalazku pozwala na pozyskania różnorodnych dotacji i podpisanie korzystnych umów.”

Joanna Dziubińska – Rzecznik Patentowy


I. Branża mleczarska
 • Sposób wytwarzania sera twarogowego
  Patent Nr 228081 Urząd Patentowy RP
 • Cпосіб виробництва сиру
  Patent Nr 109161 Państwowa Służba Własności Intelektualnej Ukrainy
 • Cпособ изготовления творога
  Euroazjatycki Patent Nr 024020 Euroazjatycka Organizacja Patentowa
 • Sposób wytwarzania twarogu
  Patent Europejski Nr 2645867 Europejski Urząd Patentowy
 • Sposób wytwarzania kefiru
  Patent Nr 218500 Urząd Patentowy RP
 • Sposób wytwarzania jogurtu
  Patent Nr 219356 Urząd Patentowy RP
 • Sposób wytwarzania miksów tłuszczowych o obniżonej zawartości tłuszczu
  Patent Nr 224069 Urząd Patentowy RP
 • Sposób wytwarzania miksów tłuszczowych o obniżonej zawartości tłuszczu
  Patent europejski Nr 2869708 Europejski Urząd Patentowy
 • Cпособ производства жировой смести с пониженным содержанием жира
  Patent euroazjatycki Nr 025241 Euroazjatycka Organizacja Patentowa
II. Branża piekarnicza i cukiernicza
 • Sposób wytwarzania wyrobów ciastkarskich spulchnianych drożdżami
  Patent Nr 233577 Urząd Patentowy RP
 • Sposób wytwarzania bagietek
  Patent Nr 233578 Urząd Patentowy RP
 • Sposób produkcji pieczywa na zakwasie
  Patent Nr 223886 Urząd Patentowy RP
 • Sposób wytwarzania pieczywa
  Patent Nr 230605 Urząd Patentowy RP
 • Sposób wytwarzania pieczywa bezglutenowego
  Patent Nr 222514 Urząd Patentowy RP
III. Branża przetwórstwa owoców i warzyw
 • Sposób otrzymywania sosów, żeli i substancji zagęszczających
  Patent Nr 220553 Urząd Patentowy RP
 • Sposób otrzymywania dżemów, marmolad, konfitur i galaretek
  Patent Nr 220552 Urząd Patentowy RP
Copyright © 2015-2021 Madagraf